Pondicherry

Contact : Priya 9677.93O.48O • Title: Opening for Home Based Part time Data Entry. • Job description: IMAGE to NOTEPAD TYPING • You should have a computer or Laptop


ജോലി വിവരണം

Contact : Priya 9677.93O.48O

• Just Type the provided data in NOTEPAD.
• You should have a computer or Laptop
• Weekly Payment will be Rs. 3,000/- to 6,000

OFFLINE NOTEPAD Typing Jobs

Page Rate :Rs 60 Page : 50
Page Time /Days : 7 Days
Pay Mode : Weekly
Payment Rs. 3000/- (NEFT)

Interested Person CALL ME MY PHONE NO. Or Send Your Mail Id To NO. or priyaas2020@gmail com

FOR MORE DETAILS CALL ME NOW:
S. Shenbagapriya
9677.93O.48O


ജോലിയുടെ രീതി

ഭാഗിക സമയം


കോഴ്സ്


Skills


ജോലി പരിചയം (വർഷത്തിൽ)

0 - 1


വിലാസം

Pondicherry

Popularity address map
MGM INFO എന്നയിടത്ത് താൽപ്പര്യമുണ്ടോ?
ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയ്ക്കും സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചും കൂടുതലറിയുക.
0 job ജോലി പോസ്റ്റുചെയ്ത
ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെടുന്ന കോഴ്സ്


നിങ്ങൾ ജോലിക്കാരുണ്ടോ?